Kokořín - nejromantičtější kopec PDF Tisk Email

Stoupání na Kokořín začíná na křižovatce proti hotelu Kokořín a v 80. letech tudy vedla jedna z nejnáročnějších, ale také nejkrásnějších rychlostních zkoušek Rallye Škoda. Zvláště v noci měl průjezd tunelem svoje neopakovatelné kouzlo. Další pasáž je přejata z dobové tisku.  

Délka trati měří 2465 m (pozn. Kokořín – Kokořínský důl) a překonává výškový rozdíl 96,80 m. Největší stoupání jest ve dvou krátkých úsecích 9 % a v jednom úseku 8 %. Pět opěrných zdí, založených na skalních útesech, jest zřízeno z pískovcových kvádrů a zakončeno prsními zídkami na způsob cimbuří, podle architektonické úpravy na hradě. V pískovcovém masivu mezi km 1,889 až 1,9127 – tedy na délku 23,70 m byl vyrubán tunel. Původně měl zůstat bez vyzdívky. Protože však při práci bylo zjištěno, že skalní vrstvy jsou různě uloženy a místy se uvolňovaly již při rubání, bylo nutno vnitřek tunelu vyzdíti. Trasa má v tunelu spád 9 %, v délce 15 m je přímá a v délce 8,70 m je založena v oblouku v poloměru 20 m. Portály byly vypracovány ze žulového kvádrového zdiva, z modré Lipnické žuly. Úprava portálů byla volena s ohledem na blízkost hradu, aby celkový ráz byl jednotný a aby vzhled tunelu dobře zapadal do celkového pohledu.
Nutno zdůraznit, že při stavbě cest úzkostlivě dbáno, aby přírodní krásy tohoto jedinečného českého kraje nebyly rušeny a po dokončení prací všechny plochy kolem silnice se znovu zazelenaly a zapojily do půvabného lesního okolí.
Z tohoto hlediska můžeme novou silnici směle řaditi k známým parkovým silnicím americkým v okolí New Yorku. Vodoprávní řízení pro stavbu bylo 15. února 1935 a stavební práce zahájeny 6. dubna. V roce 1935 byly vykonány zemní práce a objekty, z největší části položen štět a úplně dokončen tunel. Letošního roku bude zřízena dlažba vozovky v točkách, uválcovány ostatní nedlážděné úseky a dokončeny všechny vedlejší práce. Po výsledku soutěže zadal okresní výbor stavbu podnikatelské silniční firmě Josef Kraus z Kaniny u Mělníka. Stavbu tunelu provedla fa ing. Josef Kratochvíl a spol z Prahy – XII. Dodávka stromů, křovin a ostatních rostlin byla svěřena p.Otakarovi Šimonovi, majiteli stromových školek ve Mšeně u Mělníka.
Po dokončení bude silnice sloužiti nejen hospodářské potřebě širokého okolí, ale i četným zájezdům pro zotavení se na svěžím vzduchu, v čarokrásné české krajině, skýtající pobyt v lesích i možnost koupání v upravených koupalištích, v blízkosti dobře vybavených hotelů.

Parametry kopce:
Délka - 1,3km
Průměrný sklon - 6%
Převýšení - 80m
Nejlepší čas - 3:45
Další údaje ze Strava.com - ZDE

Nabízíme i údaje pro sebevrahy, nebo-li Kokořín dolů :
Délka - 1,1km
Průměrný sklon - -6%
Převýšení - -68m
Nejlepší čas - 1:48
Další údaje ze Strava.com - ZDE 
BIKE Mšeno, Powered by Joomla!;©2009 - Administrator